Olivina Cooper

Died: Tue., Nov. 5, 2013


Funeral Service


Print Obituary   Home Page All Obituaries

 


****Hawberry Florist is closed with a family emergency for flowers please call Espanola Home Hardware, (705) 869-2130****
Do NOT use this website for flower orders

Olivina “Lavina” Victoria Nowquaikezhikgoquai-Cooper
April 1, 1932 – November 5, 2013

Died peacefully at Wikwemikong Nursing Home.
Predeceased by parents Mary Elizabeth Wabange-Eshkibag (M’Chigeeng) and John Wagosh (Wikwemikong). Sister of Ida Hare (Patrick) both predeceased, Catherine Eshkibok (predeceased), Christine Panamick (James – predeceased), Ernest Eshkibok (predeceased), Raymond Eshkibok (predeceased), Stanislaus Eshkibok (predeceased) all of M’Chigeeng, and Theodore Fox-Eshkibok (Delores) predeceased of Chapleau.
Special visitation at her home from 6:00 p.m. on Wednesday, November 6, 2013 @ 36 Willow Street. Resting to following in Kaboni at St. Anthony Daniel Church on November 7 & 8, 2013 commencing @ 2:00 p.m.

Funeral Mass on November 9, 2013 @ 11: 00 a.m.
St. Anthony Daniel Church – Kaboni
Cremation to Follow
“Lavina” was a mother of 13 children;
Lloyd – predeceased (Judy T./Judy A.), Adolphus (friend Stella Rose/Shirley), Wilfred (Marjorie – Chapleau), Theresa (Henry), Joseph (Elise), Loretta (friend Gary), Timothy (Elizabeth), Juanita, Roger (Rachel), Rachel (Douglas), and predeceased by 3 babies.
“Lavina’s” paternal aunts and uncles; children of Madeline Peltier and Louis Wabange: Genevieve Wabange (Jean Baptiste Esni), Joseph Wabange (Marie Ebins), Josette Wabange (Ignace Bebonaang), Cecile Wabange (David Debassige), Marie Wabange (Andree Ewegabow), and Raphael Wabange (Eliza Jawanigwana) all predeceased.
“Lavina’s” maternal aunts and uncles; children of Alexis Wawachkech and Isabelle Assiniwe (Madeline Peltier’s brothers and sisters): Marianne, Alexander, Basile, Henriette, Jean Baptiste, Marie Louise, Onesime, and Therese all predeceased.
John Wagosh Sr. and Marcelline Odjik’s children, Lavina’s step-siblings: Virgina, Wilfred, Onesime, Marie Louise, Maria Magdalena, Lucy, Jean Jr.(John Fox Jr.), Irene (Peter Medweiash), Esther (Andre Animikwaam), Clarence, Clara, Charlotte, and Adeline Wagosh (Alphonse Mishibinijima)
all predeceased.
John Wagosh Sr’s parents were Magdeleine Wabanosse and Jean Baptiste Wagosh. His siblings were Alexis (Hermine Oshkabewisens), Baby Boy, Isaac, Jean Baptiste (Marie Ojik), Louise, Marie, Pierre, and Sophie Wagosh all predeceased.

During her time with us, Grandma – Great Nookii, Mom-Mother enjoyed raising her children in Kaboni. She was married to Frank Cooper-Nowquaikezhikgoquai in 1946. Lavina and her life-long friend Clarence Johnnie Enosse (predeceased) coincided together for many years in Kaboni. Forty years ago (1973), Lavina moved to the village of Wikwemikong. She was blessed solely with great-great grandchildren, great grandchildren, grandchildren, and many adopted children of friends, relatives, and immediate family.


Gaa binaankiit miinwaa gaa bizhikookning Lavina. Wiigwaasan gii nkaaznan niibna gegoo wii giizhitoot. Agaawiin gii naakaaznan wii mzinaawaadan wiigwaas, wiingash gii gii-taagwaasan.
Netaawgin miinwaa maanoong gii zigaaknan.  Gii gtigeniniikwewi-nooj ookaanan  gii yawaa aanh.
Gii bezhigoozhii daabaango’ook gogi wii zhaat, baamaa gonaa wiikaa gii doodaabaani.  Aapchi gii taa nabwaatchwe gii niishnaabema eta. Gii bzhigendaan odetood. Nooj go waa zhi maaj gitzaat gii wiikgitoon pane, wii yaan ge yii nooj naakaazwinan, waa miigwet miinwaa wii weweni wiiteg waa miigin. Gii bzaagendaan jiibaakwet, zhamaat baangenjin, nebwatchwejik, niijaansan miinwaa kina oosh zheyaan.
Chi miigwech Wikwemikong Nursing Home – Manitoulin Health Centre gaa zhi chi naadmaageyaat.
Chi miigwech ngashi, nookmis-gchi nookmis miinwaa ngchi-chi-nookmis aapchi gii zaa giiyang miinwaa aapchi-gii zhaagigo. Pane go gii yaa, gii zhaamgo mi     gwiinanenmaang, miigwech kina gaa miishyaang kii gegii kendasswin gaayaaman.  

Aapchi gaa mesnigo, aabdik dashgo wii geweng gamaapii.

“Baa maa pii miinwaa gaawaabmin”.

  View/Sign the Condolence Book

Click the button to generate a printable document containing all condolences submitted

Condolence Booklet

Dawna Leblanc
   Posted Wed November 06, 2013
Sincere condolences to the Cooper family in the loss of their mother. Keeping all of you in my prayers. Rest in peace, Lavina.

Copyright © 2020 Island Funeral Home Limited O/O Simpson Funeral Home Limited. All Rights Reserved.    | Website by CFS |